warszawa

TOPICS

Smart City 3.0

Jeszcze kilka lat temu smart city było równoznaczne z wdrażaniem technologii przydatnych dla miast. Dziś centralną rolę w tej idei odgrywają mieszkańcy, którym technologie mają służyć.

Otwarte dane

Dostęp do informacji publicznej, a w szczególności otwartość danych miejskich, może przyczynić się do poprawy codziennego życia mieszkańców miast, a także samego funkcjonowania samorządu.