technologia

TOPICS

Miejski transport przyszłości

Ewolucja w transporcie drogowym, w którym coraz większą rolę odgrywać będzie elektromobilność, jest naturalnym krokiem w kierunku modelu docelowego, czyli motoryzacji bezemisyjnej.

Smart City 3.0

Jeszcze kilka lat temu smart city było równoznaczne z wdrażaniem technologii przydatnych dla miast. Dziś centralną rolę w tej idei odgrywają mieszkańcy, którym technologie mają służyć.

Polska cyfrowa

Dostęp do szerokopasmowego Internetu przyczynia się do globalnych zmian społecznych, wynikających z nowych form komunikacji, jak i dostępu do informacji.

Urbanistyczne wizytówki miast

Tomasz Konior, zdobywca nagrody Leonardo Award – International Biennale of Young Architects w Mińsku, opowiada o estetyce i funkcjonalności polskich miast i budynków użyteczności publicznej.

Jednolity Rynek Cyfrowy

W dzisiejszym świecie wszystko staje się cyfrowe. Niewiele jest obszarów naszego życia, które nie są w żaden sposób powiązane z Internetem czy szerzej technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi.

Trwałe drogi – z czego je budować?

Mimo postępu technologicznego stałymi punktami odniesienia przy planowaniu budowy nowych dróg powinny być ich rentowność, trwałość i bezpieczeństwo, a także dbałość o środowisko naturalne.