środowisko

TOPICS

Potencjał pradoliny

Miasta europejskie odreagowują szok przeszłości. Skutki przeciążeń, deformacji i zagrożeń zdefiniowały dokumenty Karty Ziemi i Agendy 21 wypracowane w Rio de Janeiro w 1992 r.

Bałtyk jest dla wszystkich

Stwierdzenie, że Bałtyk jest dla wszystkich pobrzmiewa truizmem, ale należy nieustannie o tym przypominać. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zachowanie unikalnego bałtyckiego ekosystemu dla przyszłych pokoleń.

Dajmy szansę przyrodzie

Unikatowe walory przyrodnicze Polski i duża powierzchnia obszarów chronionych powodują, że realizacja inwestycji liniowych jest zadaniem trudnym, wymagającym dużej wiedzy i odpowiedzialności.