partnerstwo publiczno-prywatne

TOPICS

PPP jako wyzwanie

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest pozytywną odpowiedzią na wyzwanie cywilizacyjne, przed jakim stanął praktycznie cały cywilizowany świat, bez względu na szerokość geograficzną.

PPP może skorzystać na deficycie

Co istotne, chociaż z reguły to inwestor prywatny ponosi cały ciężar inwestycji i kosztów zarządzania, stronie publicznej pozostawia się wpływ na cenę i jakość świadczonych usług.

Ostatnia deska ratunku?

Warto jest korzystać z formuły PPP jako efektywnego narzędzia dostarczania wysokiej jakości usług publicznych w dobie rosnących oczekiwań społecznych oraz ograniczonych zasobów budżetowych po stronie publicznej.