internet

TOPICS

Polska cyfrowa

Dostęp do szerokopasmowego Internetu przyczynia się do globalnych zmian społecznych, wynikających z nowych form komunikacji, jak i dostępu do informacji.

Jednolity Rynek Cyfrowy

W dzisiejszym świecie wszystko staje się cyfrowe. Niewiele jest obszarów naszego życia, które nie są w żaden sposób powiązane z Internetem czy szerzej technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi.