inteligentne miasta

TOPICS

Miejski transport przyszłości

Ewolucja w transporcie drogowym, w którym coraz większą rolę odgrywać będzie elektromobilność, jest naturalnym krokiem w kierunku modelu docelowego, czyli motoryzacji bezemisyjnej.

Otwarte dane

Dostęp do informacji publicznej, a w szczególności otwartość danych miejskich, może przyczynić się do poprawy codziennego życia mieszkańców miast, a także samego funkcjonowania samorządu.

Budowa dróg w Polsce do 2020 roku

W ostatnim okresie padło wiele wypowiedzi dotyczących problemów zarówno firm drogowych, jak i inwestorów. Można znaleźć tylko jedną wspólną cechę tych komentarzy.

Potencjał pradoliny

Miasta europejskie odreagowują szok przeszłości. Skutki przeciążeń, deformacji i zagrożeń zdefiniowały dokumenty Karty Ziemi i Agendy 21 wypracowane w Rio de Janeiro w 1992 r.

Smart City 3.0

Jeszcze kilka lat temu smart city było równoznaczne z wdrażaniem technologii przydatnych dla miast. Dziś centralną rolę w tej idei odgrywają mieszkańcy, którym technologie mają służyć.

Dajmy szansę przyrodzie

Unikatowe walory przyrodnicze Polski i duża powierzchnia obszarów chronionych powodują, że realizacja inwestycji liniowych jest zadaniem trudnym, wymagającym dużej wiedzy i odpowiedzialności.

Urbanistyczne wizytówki miast

Tomasz Konior, zdobywca nagrody Leonardo Award – International Biennale of Young Architects w Mińsku, opowiada o estetyce i funkcjonalności polskich miast i budynków użyteczności publicznej.