echnologia stała się nieodłączną częścią naszego życia. Postępująca miniaturyzacja urządzeń i rozwój technologii mobilnych to większa dostępność rozwiązań informatycznych dla coraz szerszej grupy odbiorców. Nowoczesne technologie zmieniły całkowicie sposób w jaki pracujemy, komunikujemy się czy robimy zakupy.

Wykorzystanie nowych technologii istotnie zwiększa się także w usługach administracji publicznej, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w urzędzie oraz żmudnego wypełniania dużej ilości papierowych formularzy. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych urzędy stają się bardziej przystępne i otwarte na potrzeby obywateli. Dostępne dzisiaj e-usługi pozwalają załatwić wiele spraw urzędowych online bez konieczności wychodzenia z domu, a system automatycznie wypełnia formularze naszym danymi, co pozwala uniknąć pomyłek. To spore ułatwienie np. dla osób niepełnosprawnych, ale też oszczędność czasu i pieniędzy podatników. Wniosek jest prosty – nowoczesne i łatwo dostępne usługi administracji publicznej podnoszą jakość naszego życia, ale też przyciągają nowe inwestycje i stymulują biznes.

Doskonale wiedzą o tym władze miejskie, które coraz szerzej wykorzystują nowoczesne rozwiązania do budowy inteligentnych miast. Smart City to nie tyko idea, ale rzeczywistość, gdzie technologia tworzy przyjazną przestrzeń dla mieszkańców oraz wspiera rozwój biznesu. Technologia podnosi nie tylko komfort życia w mieście, ale daje też narzędzia umożliwiające aktywne włączenie mieszkańców w lokalne inicjatywy. Aplikacje mobilne za pomocą których można zgłosić dziurę w drodze lub przeprowadzić głosowanie nad budżetem obywatelskim to nowy rodzaj dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta.

Idea Smart City oznacza zrównoważony rozwój miast i troskę o ekologię. Wdrożenie systemu inteligentnych parkingów ułatwi znalezienie wolnego miejsca parkingowego a jednocześnie zmniejszy natężenie ruchu samochodów w centrach miast. Podobnie inteligentne latarnie są przełomowym rozwiązaniem, które wykorzystując infrastrukturę uliczną integruje wiele systemów poprawiających bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców.

Gwałtowny rozwój technologii wpłynął na poprawę stanu zdrowia, dzięki lepszej organizacji opieki medycznej, specjalistycznym urządzeniom czy aplikacjom promującym zdrowy styl życia. Trend ten rozpoczął się w XX wieku po zdefiniowaniu pól zdrowotnych, które uświadomiły społeczeństwu, że tylko 15% naszego stanu zdrowia zależy od uwarunkowań genetycznych. Reszta jest w naszych rękach. Stąd teraz możemy cieszyć się aplikacjami mobilnymi monitorującymi stan zdrowia, liczącymi zapotrzebowanie energetyczne czy poziom zanieczyszczenia powietrza. Kładziemy również nacisk na kontrolę stanu zdrowia i stosowanie nowoczesnej diagnostyki bez konieczności wychodzenia z domu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe. Jest to bardzo wygodne, zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa i skraca czas reakcji lekarzy. Technologia nie tylko ułatwi nasze życie, ale w wielu przypadkach może je uratować.