Sieci szerokopasmowe to hasło wobec którego przechodzimy niejednokrotnie obojętnie, nie zdając sobie sprawy, jak ich rozwój wpływa na nasze codzienne życie. Tymczasem sieci szerokopasmowe to cyfrowy świat, a cyfrowy świat to już nie przyszłość, to rzeczywistość, która nas otacza.

Spójrzmy na typowy dzień przysłowiowego Kowalskiego. Rano budzi go telefon komórkowy, a więc urządzenie wykorzystujące sieć (w tym sieć szerokopasmową, łączącą stacje przesyłowe). Przy śniadaniu słucha radia (od lat dostępnego w Internecie dostarczanego przez sieć szerokopasmową) albo zagląda na swoją ulubioną stronę WWW, aby tam dowiedzieć się o wydarzeniach dnia, plotkach no i oczywiście o pogodzie. Kowalski coraz częściej może pracować w domu. Umożliwia mu to sieć szerokopasmowa, pozwalająca nie tylko na otrzymywanie i wysyłanie maili, ale także na video-konferencje, dzięki którym do innych uczestników nie docierają tylko słowa, ale i towarzysząca im mowa ciała (pamiętajmy: słowa to tylko 7 proc. naszej komunikacji, a ponad 50 proc. to mowa ciała). Sieć szerokopasmowa wykorzystywana do telekonferencji z funkcją udostępniania ekranu umożliwia także wspólną pracę nad dokumentem, który tworzy zespół Kowalskiego, pracujący w różnych częściach Polski, czy świata.

Powiedzmy, że dziś Kowalski nie pracuje jednak w domu – ma spotkania na mieście oraz musi wpaść na chwilę do biura. Dzięki połączonej z siecią szerokopasmową nawigacją w samochodzie sprawnie porusza się po mieście, omijając korki i oszczędzając czas. Wykorzystując specjalną aplikację bezproblemowo znajduje także miejsce parkingowe. Płaci za parkowanie telefonem również dzięki aplikacji, dostosowując opłatę do realnego czasu postoju. Przemieszczając się po różnych częściach miasta, wciąż jest dostępny dla swoich współpracowników. Jednocześnie ma dostęp do wszystkich ważnych dokumentów umieszczonych w tzw. chmurze, dzięki czemu żadne zadanie od szefa nie jest go w stanie zaskoczyć. Nawet w czasie lunchu z klientem, szybko wysyła potrzebne dane do firmy. Za lunch oczywiście płaci bezgotówkowo, przy wykorzystaniu płatności mobilnych.

Zaraz po lunchu Kowalski załatwia ważne sprawy w urzędzie. Ale nie jedzie tam osobiście. Sprawę załatwia przez Internet, czyli dzięki sieci szerokopasmowej. Przy tej okazji przypomina sobie, że już czas włączyć ogrzewanie w domu, co robi także zdalnie przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowych.

Po powrocie do domu, Kowalski robi zakupy na kolację – także przez Internet. Dziś wraca żona z dziećmi z wakacji. Wieczorem obejrzą razem film – oczywiście w sieci. Wakacyjny wyjazd również zorganizowany zostały przez Internet – począwszy od zakupu biletów kolejowych, poprzez wybór pensjonatu i rezerwacji lokalnych atrakcji, a także drobnych zakupów i zamówienia taksówki. Kowalski bardzo cieszy się z powrotu rodziny, ale nie zdziwi się, że dzieci podrosły, bo przecież dzięki sieciom szerokopasmowym widzieli się i rozmawiali codziennie.

Sieci szerokopasmowe powinny służyć temu, aby życie było łatwiejsze, praca bardziej efektywna, a wydatki zoptymalizowane.

Oczywiście wiemy, że w naszym codziennym życiu nie każdy jest opisanym Kowalskim, choć przedstawiony obraz nie jest już z dziedziny science-fiction, ale z realnego życia. Zadając sobie pytanie czy my odnajdujemy siebie w opisanym Kowalskim, odpowiedź na pytanie o sens i potrzebę rozbudowę sieci szerokopasmowych jest w zasadzie oczywista. Chodzi tylko o to, aby Kowalscy nie byli wyłącznie mieszkańcami dużych miast, ale mogli mieszkać i pracować w mniejszych miejscowościach czy wsiach. Także tam sieci szerokopasmowe powinny służyć temu, aby życie było łatwiejsze, praca bardziej efektywna, a wydatki zoptymalizowane.

To co umożliwia rozbudowa sieci szerokopasmowych to przede wszystkim aktywizacja zawodowa obszarów o wysokiej stopie bezrobocia. Już sama budowa sieci to dodatkowe miejsca pracy, a sieć już wybudowana to szansa na przyciągniecie inwestorów, prowadzenie nawet małych biznesów czy współpracę/podwykonawstwo na rzecz dużych firm. Ekonomiści Banku Światowego szacują, że wzrost penetracji szerokopasmowego internetu o 10 punktów procentowych powoduje przyspieszenie potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego o 0,3-1,5 pkt. proc. Dla przykładu, zgodnie z wyliczeniami przygotowanymi przez ekspertów Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dzięki 1,6 mld zł nakładów poniesionych przez tzw. operatora konwergentnego produkcja polskich firm w ramach całego łańcucha dostaw wzrośnie o 3,02 mld zł., a krajowe przedsiębiorstwa w najbliższych latach zatrudnią nawet blisko 15 tys. dodatkowych pracowników, aby sprostać wzmożonemu popytowi. Najwięcej osób znajdzie zatrudnienie w budownictwie (do 5,4 tys.), przemyśle (2,8 tys.) i handlu (2,2 tys.).

Wszystkie nowe obszary zastosowań sieci szerokopasmowych, wspierają proces modernizacji gospodarki, określany mianem kolejnej rewolucji przemysłowej, inteligentnej reindustrializacji czy po prostu Industry 4.0.

Sieci szerokopasmowe to praca łatwiejsza, bardziej zoptymalizowana pod względem czasu i kosztów. Przykładowo wykorzystywane rozwiązania z zakresu tzw. komunikacji Machine to Machine pozwalają na terenach wiejskich na zdalne karmienie zwierząt hodowlanych, nawożenie czy inne prace rolne. Komunikacja M2M jest wykorzystywana także w innych sektorach, np. transportowym, pozwalając na śledzenie floty i jednocześnie dbając o jej bezpieczeństwo.

Rozpowszechnienie administracji opartej na sieciach szerokopasmowych (tzw. paperless, czyli załatwianie spraw online, bez potrzeby osobistego stawienia się w urzędzie), pozwoli na szybkie i sprawne załatwianie spraw nie tylko tych związanych z działalnością gospodarczą, ale i prywatnych. Bankowość elektroniczna, transakcje bezgotówkowe, wykorzystujące sieci szerokopasmowe to także istotne ułatwienie prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego. Zgodnie z raportem PwC Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce, w 2020 r. aż 85 proc. transakcji ma się obywać bez udziału gotówki z wykorzystaniem płatności mobilnych a 50 proc. spraw urzędowych będzie załatwianych online.

Wszystkie te nowe obszary zastosowań sieci szerokopasmowych, wspierają proces modernizacji gospodarki, określany mianem kolejnej rewolucji przemysłowej, inteligentnej reindustrializacji czy po prostu Industry 4.0. Dostrzegli to również autorzy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej głównym celem jest bowiem stworzenie podstaw dla opartego na innowacjach i nowych technologiach rozwoju naszego kraju – zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym. Co ważniejsze, korzyści te mają być równie dostępne dla wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie czy zdecydują się mieszkać w mieście, na wsi, czy może łączyć wieś i miasto w życiu prywatnym i zawodowym. Myśląc o realizacji tego założenia, nie możemy zapominać o zapewnieniu odpowiedniego „pasa transmisyjnego”, czyli budowie sieci telekomunikacyjnej – nowoczesnej infostrady, która pozwoli na nieograniczoną i niezawodną komunikację ludzi, pojazdów i urządzeń.

Dopiero wtedy – opisanym Kowalskim – będzie mógł być każdy mieszkaniec naszego kraju.