Według specjalistów rozwijające się miasta to te, które inwestują w nowoczesne technologie, sprawiające, że miasta są bardziej zrównoważone, efektywne i komfortowe dla mieszkańców oraz bardziej konkurencyjne. O możliwościach, jakie stoją dziś przed miastami opowiada Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Dlaczego miasta muszą być inteligentne?

Obecnie obszar miast zajmuje zaledwie 2 proc. powierzchni Ziemi, ale zamieszkuje w nich 54 proc. światowej populacji. Szacuje się, że do 2045 roku liczba mieszkańców miast wzrośnie do 70 proc. Aktualnie miasta są odpowiedzialne za 75 proc. całkowitego zużycia energii – dlatego aglomeracje miejskie stają przed dużymi wyzwaniami, związanymi nie tylko z obsługą dużej liczby mieszkańców, ale również ze zwiększonymi kosztami energii, wody czy transportu miejskiego.

Dlaczego polskie miasta będą smart?

Z danych raportu „Miasta Przyszłości” wynika, iż 54 proc. miast w Polsce posiada elementy inteligentnej infrastruktury. Najbardziej popularne są zintegrowane systemy monitoringu miejskiego, pozwalające podnieść bezpieczeństwo publiczne – z tych rozwiązań korzysta już ponad 50 proc. miast w Polsce. Z kolei ponad 40 proc. z nich zainwestowało w różnego rodzaju elektroniczne systemy dla urzędów i bezprzewodowe sieci dla mieszkańców. Kilkanaście procent miast w Polsce zainwestowało również w układy inteligentnego transportu i układy inteligentnego przesyłania mediów, czyli energii elektrycznej, wody i ciepła. To pokazuje, że koncepcja inteligentnych miast nie jest czymś odległym i w pewnej części funkcjonuje już w polskiej rzeczywistości. To jednak nie wszystko – potrzebny jest ciągły rozwój technologii, aby jeszcze efektywniej zarządzać miastami. Z tego względu Schneider Electric stworzył w Barcelonie Center of Excellence, którego działalność będzie skupiona na inteligentnych rozwiązaniach dla miast.

Czego więc potrzeba polskim miastom, aby były w pełni smart? Na czym to polega?

Do tego, aby miasta były w pełni inteligentne i mogły sprostać wyzwaniom, o których mówimy, potrzebne są inwestycje w technologie w pięciu kluczowych obszarach: energii, budynków, transportu, wody oraz usług publicznych. Jeśli chodzi o inteligentną energię, to mówimy o zarządzaniu siecią w czasie rzeczywistym i reagowaniu na popyt poprzez odpowiednie urządzenia dzięki rozwiązaniom smart grid, takim jak np. inteligentne liczniki. Składa się na to odpowiednie oprogramowanie wdrożone zarówno u sprzedawców i dostawców energii, jak również zarządców sieci, które będzie monitorować zużycie na wszystkich punktach poboru i dostosowywać do jej zapotrzebowania w danej chwili. To pozwoli na efektywniejsze dostarczanie energii. Dlatego też kluczowa jest modernizacja oraz udoskonalenie sieci elektroenergetycznej, jak również wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak baterie słoneczne montowane na budynkach czy możliwość przełączania się na zasilanie z OZE w trakcie dnia.

Smart City to także konkretne praktyki wykorzystywane w obszarze efektywnego eksploatowania energii w budynkach mieszkalnych, biurowych, publicznych oraz na uczelniach wyższych, gdzie obecnie wdraża się wielofunkcyjne i zintegrowane systemy klimatyzacji wentylacji, sterowania oświetleniem, systemu kontroli i dostępu, telewizji przemysłowej, systemu pożarowego i chłodniczego oraz systemu zarządzania energią elektryczną. Takie rozwiązania zostały zastosowane w naszej nowej siedzibie na ul. Konstruktorskiej 12, która jest przykładem efektywnego zarządzania energią. Daje również przykład tego, w jaki sposób można realizować założenia koncepcji Smart City w nowoczesnych budynkach. Jednocześnie warto pamiętać, że mimo wielu nowopowstających budowli, takich jak nasza nowa siedziba, jest ich mniej niż tych starszych. Dlatego konieczna jest modernizacja starszych obiektów pod kątem automatyki budynkowej. Z takich rozwiązań już dziś korzystać mogą także właściciele małych obiektów – sklepów, kawiarni czy restauracji.

Co z tak ważnym obszarem jak transport publiczny?

W aspekcie miejskiej infrastruktury bardzo popularne wśród samorządów są integralne systemy transportowe, przyczyniające się do poprawy sprawności ruchu drogowego, czyli tzw. ITS-y. Ponadto efektywnym rozwiązaniem w celu zapewnienia płynności komunikacji miejskiej jest także modernizacja kilku skrzyżowań jako asumpt zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. Oznacza to, że System na podstawie analizy ruchu ulicznego jest w stanie dostosowywać sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu tak, aby umożliwić przejazd największej ilości samochodów. Tym samym tworzy zjawisko tzw. „zielonej fali”, która w Zachodnich miastach Europy jest normą. Dużo ważniejszy dla miast, szczególnie w Polsce, jest obszar wodno-kanalizacyjny. W tym aspekcie istotne jest zarządzanie dystrybucją i kontrola awarii, zarządzanie sieciami wodociągowymi oraz integracja systemu zarządzania. Część z tych zadań została już wykonana przez Schneider Electric w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie, gdzie przeprowadzona została modernizacja całego układu zasilania wraz z systemem monitoringu i wizualizacji.

Ostatni obszar to inteligentne usługi publiczne. Dotyczy on bezpośrednio bezpieczeństwa na ulicach, tworzonego poprzez budowę systemu monitoringu i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Tylko wprowadzenie do miast kompleksowego systemu umożliwi wpływanie w pełni na bezpieczeństwo ich mieszkańców. Usługi publiczne to również takie elementy jak e-Urząd, edukacja, ochrona zdrowia i turystyka. Dzięki przeniesieniu tych usług do Internetu mieszkańcy są w stanie załatwiać swoje urzędowe sprawy w szybki, prosty i bezpieczny sposób.