Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii to wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw wyzwaniom współczesności, skierowana do samorządowców, ekspertów, przedstawicieli mediów oraz firm oferujących inteligentne usługi i produkty. Smart City to nie tylko diagnoza stanu zastanego, ale także debata o inteligentnych technologiach i innowacjach w miastach. To nie tylko stan umysłu, ale np. konkretne rozwiązania jak mobilne aplikacje, rower subregionalny czy oświetlenie LED. Dotychczasowe debaty o innowacjach technologicznych w samorządzie są bardzo skupione na kilku największych aglomeracjach. Nasze Forum dedykowane jest wyzwaniom technologicznym, jakie stoją przed mniejszymi ośrodkami miejskimi i sąsiadującymi z nimi gminami.

Procesy suburbanizacji

Nasilające się w całej Polsce procesy suburbanizacji sprawiają, że miasta i otaczające je gminy stają się, ściślej niż do tej pory, funkcjonalnie powiązane między sobą. Dlatego najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy, jest wykorzystanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie we współpracy na każdym poziomie samorządu terytorialnego. Tak właśnie powstał projekt Forum Miasto Plus. To dwudniowa konferencja, składająca się z jedenastu bloków tematycznych, skupiających w sobie największe wyzwania, stojące przed współczesnymi samorządami. Każdy z nich to unikatowa okazja do wymiany cennych doświadczeń i dobrych praktyk w dyskusji na temat wdrażania inteligentnych i „szytych na miarę” rozwiązań w miastach i sąsiadujących z nimi gminach.

Innowacyjna gmina to blok wprowadzający w tematykę konferencji. Podczas dwudniowych wystąpień zastanowimy się, czy inteligentne miasta należy postrzegać jako wyzwanie współczesności czy raczej konieczność finansową i cywilizacyjną, rozważymy kwestie współpracy miast z gminami ościennymi oraz nowe uregulowania prawne jakie ta współpraca ze sobą niesie. Porozmawiamy o wspieraniu lokalnej innowacyjnej przedsiębiorczości, omówimy także typy współczesnego zarządzania gminą.

Turystyka

Kolejnym polem do dyskusji będzie turystyka. W tym miejscu zastanowimy się nad nowoczesnymi narzędziami promocji gminy, strategiami promocyjnymi i ich ewaluacją, by za chwilę przejść do nowoczesnej edukacji, która stawia nowe wyzwania dla nauczycieli i nie tylko. Nie pominiemy także kwestii finansowania innowacji oraz inteligentnego zarządzania w samorządzie, które wskażą nam praktyczne rozwiązania i narzędzia do ich implementacji.

W następnym panelu zaprezentowane zostaną modele rozwoju aglomeracji, metody integracji usług samorządowych oraz wspólnego pozyskiwania inwestorów przy współpracy miast i gmin. Nie zabraknie też dyskusji o ekologicznym i bezpiecznym transporcie publicznym oraz inteligentnej energetyce, które stwarzają szereg możliwości usprawniających funkcjonowanie miast.

Rewitalizacja

Tematem zamykającym forum będzie natomiast rewitalizacja, która ma ogromne znaczenie dla ośrodków miejskich i ich mieszkańców, wykorzystując potencjał tkwiący w niedocenianych terenach.

Wszystkie wystąpienia cechować będzie wysoki poziom merytoryczny poparty wiedzą ekspercką naszych panelistów, wśród których znajdą się takie osobistości jak: Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Podsekretarze Stanu z Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak i Witold Słowik, członek zarządu BGK Piotr Broda, prezydenci miast – Krzysztof Żuk, Tadeusz Krzakowski, Piotr Grzymowicz, Janusz Kubicki oraz prezesi firm: Adam Góral – Prezes Asseco Poland czy Sylwia Bilska – Dyrektor Generalna PayU.