Sztuczna inteligencja

Natomiast proces sterujący budynkiem można nazwać inteligentnym, jeżeli na podstawie określonych parametrów wynikowych jest w stanie wprowadzać poprawki w sobie samym. W obecnych czasach obserwujemy dewaluację wielu pojęć, które nadużywane tracą swoje pierwotne znaczenie. Przyczyny tego zjawiska są różne, między innymi marketing i konieczność uzyskania wyników sprzedaży. Jedną z ofiar tego zjawiska jest pojęcie tytułowej sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI). W mowie potocznej występują na przykład inteligentne budynki, domy, samochody, żelazka i szczoteczki do zębów.

Definicje naukowe

Aby w pełni poznać skalę nadużycia terminu, można przeanalizować kilka przykładowych definicji naukowych. I tak:

– maszynę lub program komputerowy można uznać za inteligentny, jeżeli jest zdolny do realizacji wybranych niezalgorytmizowanych funkcji umysłu,

– program komputerowy można uznać za inteligentny, jeżeli jest zdolny do rozwiązywania niezalgorytmizowanych problemów,

– program komputerowy można uznać za inteligentny, jeżeli pozytywnie zaliczy test Turinga,

– sztuczną inteligencją charakteryzuje się byt, który potrafi przewidzieć skutki swoich decyzji,

Powyższe definicje pokazują, jak trudno jest w zwarty, techniczny sposób ująć cechy SI.

Aspekty sztucznej inteligencji

W niniejszym opracowaniu zaproponowano definicję SI ograniczoną do zastosowań związanych z występowaniem sztucznej inteligencji w budynkach:

„Program komputerowy wykorzystywany do sterowania procesem można uznać za inteligentny, jeżeli jest w stanie w pełni samoczynnie poprawiać jakość regulacji na podstawie analizy własnych błędów” – powyższa definicja zwraca uwagę na jeden z ważnych aspektów sztucznej inteligencji, mianowicie zdolność do stałego uczenia i zdolność do samoadaptacji w zależności od zmian zachodzących w środowisku.

Inteligentny Budynek

Dla porównania można przytoczyć definicję Inteligentnego Budynku zawartą w książce przeznaczonej dla 7-latków:

„Inteligentny Budynek to budynek sterowany przez człowieka (ręcznie lub automatycznie). Budynek taki wygląda jakby sam się sterował” – jak widać, bardzo często pojęcie sztucznej inteligencji jest mylone z pojęciem sterowania automatycznego. Sterowanie automatyczne jest to zakodowanie inteligencji programisty poprzez odtwarzanie opracowanych przez człowieka sekwencji sterowania. W materiałach reklamowych czy popularnych opracowaniach pojęciem inteligencji w budynkach często określa się zastosowanie programowalnych sterowników automatyki. Sterowniki takie pozwalają na automatyczne odtwarzanie sekwencji oprogramowania stworzonego przez człowieka.

Przykładowe sytuacje

– System sterowania załącza podgrzewanie jacuzzi o określonej godzinie (z zaprogramowanego harmonogramu). Tu można mówić o inteligencji osoby ustawiającej harmonogram, a nie budynku.

– Zdalne załączenie podgrzewania jacuzzi z palmtopa jest sytuacją jeszcze prostszą. Poza ułatwieniami komunikacyjnymi nie różni się od ręcznego ustawienia temperatury na sterowniku i bynajmniej nie jest przejawem inteligencji budynku, a jedynie sterowania zdalnego.

– System sterowania na podstawie godzin powrotu użytkownika do domu (dane z systemu alarmowego) i na podstawie zadawanej przez użytkownika temperatury wody w połączeniu z temperaturą zewnętrzną określa, kiedy załączyć podgrzewanie wody tak, aby w momencie korzystania z jacuzzi była ona jak najbliższa optymalnej dla użytkownika. Człowiekowi pozostaje tylko doregulować temperaturę w zależności od chwilowego kaprysu.

Zamiana ilości w jakość

W opisach tak zwanych Budynków Inteligentnych pojawia się również próba zamiany ilości w jakość. Opis Budynku Inteligentnego jako budynku, w którym wszystkie systemy mogą być zarządzane z jednego miejsca mówi nam o zastosowaniu w budynku inteligencji naturalnej (inteligencji operatora) ze wspomaganiem automatycznym. Przypisywanie inteligencji budynkowi sterowanemu przez człowieka jest bardzo częstym błędem zwłaszcza w materiałach marketingowych.

Podsumowując, można powiedzieć, że obecnie nie ma budynków cechujących się sztuczną inteligencją. Natomiast proces sterujący budynkiem można nazwać inteligentnym, jeżeli na podstawie określonych parametrów wynikowych jest w stanie wprowadzać poprawki w sobie samym. Wprowadzanie sztucznej inteligencji w sterowaniu i zarządzaniu budynkami na razie ogranicza się do poszczególnych procesów i nie dotyczy jeszcze (niestety) całościowego zarządzania.