Podjęcie wiążących decyzji na poziomie globalnym jest o tyle istotne, że jeżeli po 2020 roku emisja CO₂ do atmosfery nie zacznie się stopniowo obniżać, może dojść do bardzo niebezpiecznych zmian klimatu.

Do niedawna działania zmierzające do zmniejszenia emisji CO₂ kojarzyły się z dodatkowym kosztem, jednak coraz więcej firm zaczyna w tym dostrzegać również możliwość zwiększenia innowacyjności i dalszego rozwoju firm. Firmy obecne również w Polsce coraz częściej deklarują aktywny udział w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Grupa IKEA w Polsce od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach strategii „People and Planet Positive” podejmuje działania mające na celu przyspieszenie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami.

Realizując ten cel zapowiedzieliśmy, że globalnie do 2020 r. osiągniemy jako Grupa IKEA całkowitą niezależność energetyczną, czyli będziemy wytwarzać co najmniej tyle energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ile konsumujemy we wszystkich sklepach, centrach handlowych, fabrykach, centrach dystrybucji oraz biurach firmy. W Polsce poziom ten zostanie osiągnięty już w najbliższych miesiącach, dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom w odnawialne źródła energii.

Rozwój energetyki odnawialnej

W tej chwili do Grupy IKEA w Polsce należą cztery farmy wiatrowe, a uruchomienie dwóch kolejnych jest w toku. W trzech sklepach IKEA i centrum dystrybucji wykorzystywane są pompy ciepła. W zakładach działają kotły na biomasę, a w jednej fabryce system kogeneracyjny wytwarzający energię elektryczną oraz ciepło z biomasy. Według aktualnych prognoz wszystkie sześć farm wiatrowych Grupy IKEA w Polsce będzie co roku wytwarzać do 473 GWh energii, co odpowiada średniemu zużyciu energii elektrycznej przez ok. 225 000 gospodarstw domowych oraz umożliwia redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 450 000 ton i jest równoznaczne z wycofaniem z dróg ponad 150 000 samochodów. Polskie przedsiębiorstwa produkujące do IKEA również są zainteresowane wytwarzaniem energii odnawialnej, a niektóre z przedsiębiorstw już zaczęły wytwarzać energię odnawialną.  

Wzrost efektywności energetycznej

Od kilku lat IKEA pracuje nad poprawą efektywności energetycznej, nie tylko we własnych zakładach, ale również współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami produkującymi do IKEA. Poprawa efektywności energetycznej odbywa się poprzez:

• wdrażanie systemów zarządzania energią,

• zwiększone monitorowanie zużycia energii,

• przeprowadzanie audytów energetycznych,

• dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami umożliwiającymi redukcję zużycia energii.

Widzimy, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa inwestowanie  w poprawę efektywności energetycznej przynosi oszczędności. Wprowadzone rozwiązania, które umożliwiły poprawę efektywności energetycznej w IKEA Industry zostały opublikowane i przekazane dostawcom mebli IKEA w Polsce.   

Przykładem działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej jest również flagowy projekt realizowany przez IKEA, czyli promocja energooszczędnego oświetlenia LED. IKEA już od czterech lat posiada w ofercie oświetlenie w tej technologii, jednak – co istotne – od sierpnia 2015 roku tego typu oświetlenie jest jedynym dostępnym w sklepach IKEA na terenie całego kraju.

Niskoemisyjny transport

Rozwiązaniem, które również w dużym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne, jest zwrócenie się w stronę transportu niskoemisyjnego. IKEA także w tym obszarze podejmuje działania, które mogą w przyszłości przynieść wymierne korzyści. Jednym z takich rozwiązań jest rozpoczęcie testowania aut wykorzystujących LNG w transporcie. Prowadzone testy pozwolą precyzyjnie określić potencjał redukcji emisji CO₂, cząstek stałych, hałasu oraz kosztów transportu.