onferencja Komunikacja i Transport w Mieście dedykowana jest producentom środków transportu publicznego, infrastruktury i wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej, firmom zajmującym się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla komunikacji miejskiej, w tym sterowania i zarządzania ruchem pojazdów i poborem opłat za przejazd. W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacyjnych, do zadań których należy realizacja usług w zakresie zapewnienia publicznego transportu zbiorowego i utrzymania sprawnego systemu infrastruktury komunikacyjnej na terenie miast i gmin.

Pierwsza edycja Konferencji odbyła się 1 czerwca 2017 r. w Hali Expo-Łódź. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, wśród których byli przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacyjnych, samorządów lokalnych i instytucji z całej Polski, realizujących zadania w zakresie komunikacji publicznej i transportu zbiorowego. Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele małych i dużych firm działających w branży. Konferencja była okazją do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wdrażania i utrzymania systemów transportu miejskiego. Prezentacje przedstawiły: Mastercard Europe, PESA Bydgoszcz SA, Solaris Bus & Coach, Mennica Polska, Mera Systemy, Sprint SA, Elektroline SA, Nextbike Polska, Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca produkty i usługi firm z branży komunikacyjnej. Swoją ofertę zaprezentowały m.in: Chariot Motors, Elektroline, Fundacja Ulicy Potrkowskiej, Ituran, Lantal Textiles, MCX Systems Sp. z o.o., Mennica Polska SA, MPK-Łódź, Sp. z o.o., Nextbike, SED.

Druga edycja Konferencji, której organizatorem jest spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie odbędzie się 24 maja 2018 r w Hali Expo-Łódź. Współorganizatorami Konferencji są: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Tematyka Konferencji dotyczyć będzie m.in.: przyszłości komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej), systemów informacji pasażerskiej w pojazdach, organizacji ruchu w mieście, systemów parkowania, stacji przesiadkowych, inteligentnych przystanków – przystanek przyszłości, a także innowacyjnych systemów biletowych i doświadczeń w zakresie ich stosowania oraz stref płatnego parkowania w mieście. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia w zakresie organizacji ruchu na przykładzie dużych ośrodków miejskich oraz kierunki rozwoju systemów rowerów miejskich i aglomeracyjnych.

Ideą Konferencji jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego, a także wymiana doświadczeń dotyczących kierunków rozwoju branży. Swoje produkty i usługi zaprezentują największe polskie i zagraniczne firmy działające na rynku. Wydarzenie jest okazją do nawiązania nowych, cennych kontaktów biznesowych i poznania trendów w rozwoju komunikacji w miastach i aglomeracjach.

Serdecznie zachęcamy do udziału w II edycji Konferencji Komunikacja i Transport w Mieście.

Szczegółowe informacje na temat Wydarzenia można uzyskać na stronie internetowej: www.komunikacjawmiescie.targi.pl oraz kontaktując się z organizatorem: Agnieszka Ławniczak-Janeczek – kierownik projektu, adres e-mail: a.lawniczak-janeczek@targi.lodz.pl  tel. 534 747 213.