Odpowiednio zaplanowane i działające w synergii różne gałęzie infrastruktury – drogowej, kolejowej, morskiej i powietrznej ułatwiają swobodny i przewidywalny przepływ ludzi i towarów. By to osiągnąć niezbędna jest długofalowa strategia rozwoju i zarządzania systemem transportowym w Polsce. Strategia całościowo definiuje cele i koncepcje zarówno polityki inwestycyjnej, opartej o zintegrowane planowanie i faktyczne potrzeby, jak również polityki spójnego zarządzania wszystkimi gałęziami systemu transportowego.

Zrównoważony transport to zasady realizacji i finansowania oraz oczekiwane rezultaty, dające możliwość efektywnego i skutecznego zarządzania ruchem, bezpieczeństwem czy szerzej – transportem w „krwiobiegu infrastrukturalnym” kraju poprzez wysokiej jakości usługi publiczne skutecznie wspierane przez usługi ITS (inteligentnych systemów transportowych) obejmujących wszystkie gałęzie polskiej infrastruktury, służące także wszystkim jej użytkownikom.

Spójna sieć połączeń drogowych

Przygotowaliśmy największy do tej pory plan inwestycji drogowych w Polsce. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przewiduje 93 mld zł na budowę ponad 2200 km nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, w tym 35 obwodnic będących kontynuacją obecnych ciągów drogowych. Dotychczas powstało już ponad 3000 km dróg szybkiego ruchu, ale potrzeby transportowe, a w konsekwencji i rozwojowe Polski są o wiele większe. Dlatego tak istotne jest zapewnienie samych połączeń, jak i ich efektywnego oraz skutecznego zarządzania ruchem i bezpieczeństwem połączeń, szczególnie pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi.

W kończącym się budżecie UE na lata 2007-2013 przeznaczyliśmy ponad 47 mld zł z UE na drogi krajowe. Praktycznie wszystkie wydatki zostały już zrefundowane, co pokazuje, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy unijne środki. Pierwsze przetargi dla zadań z rozdania 2014-2020 ogłosiliśmy już w 2013 r. – tak, aby w pierwszym roku nowego budżetu podpisywać umowy i rozpoczynać inwestycje. Z jednej strony pozwoli to racjonalnie rozłożyć wydatki w czasie, a z drugiej szybciej pozyskać refundację z UE. Dbamy też o to, aby nowo budowane, przebudowywane i remontowane drogi były bezpieczne i najwyższej jakości.

Rozwój kolei – czysty i bezpieczny transport

Obecnie mamy również do dyspozycji znaczące środki finansowe na modernizację polskiej kolei. Coraz nowocześniejszy tabor, wyremontowane dworce i modernizowane linie kolejowe powodują, że zwiększa się nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo podróży.

Pracujemy nad projektem Krajowego Programu Kolejowego 2014-2023, dzięki któremu zainwestujemy kolejne 67 mld zł w rozwój kolei. Ok. 42 mld zł z tej kwoty pochodzić będzie z funduszy UE.

Będziemy nadal usprawniać ruch pasażerski i poprawiać ruch towarowy. Oznacza to modernizację, rewitalizację oraz budowę linii kolejowych, zakup i modernizację taboru kolejowego, a także wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem. Poprawi się również dojazd oraz transport w obrębie największych aglomeracji. Patrzymy na transport całościowo, dlatego realizowane będą inwestycje poprawiające dostępność od strony lądu dla ruchu towarowego do portów morskich.

Celem jest – dzięki sprawnej, kompleksowej i przemyślanej sieci transportowej – stworzenie jak najlepszych warunków do utrzymania wzrostu gospodarczego oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży.