Ma ona decydujące znaczenie dla skuteczności transferu technologii oraz adaptacji polskich firm do warunków rynku europejskiego i światowego. Zacieśnianie współpracy między nauką i przedsiębiorstwami, jak również wsparcie badań i innowacji, jest celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – najważniejszego programu w obecnej perspektywie finansowej dla środowiska B+R. W jego ramach z pewnością będą realizowane znaczące inwestycje infrastrukturalne.

Moim zdaniem w budownictwie infrastrukturalnym niezbędne jest wprowadzanie – na szeroką skalę – innowacyjnych materiałów i technologii odpornych na zmienne czynniki klimatyczne, co znacząco poprawi trwałość powstających obiektów. Istotnym jest, aby wprowadzać nowatorskie metody wzmacniania nawierzchni oraz rozwiązania, które poprawią jej równość, szorstkość oraz wyeliminują powstawanie deformacji. Niezmiennie potrzebne są różnego rodzaju zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych i stalowych, chroniące te obiekty przed przyspieszoną degradacją.

Nowatorskie rozwiązania w zarządzaniu ruchem

Dziedziną potrzebującą nowatorskich rozwiązań jest także zarządzanie ruchem. Przykładem wdrożonej innowacji jest opracowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP), który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdu na podstawie równoczesnego rozpoznania takich cech jak: kolor, marka, typ, numer rejestracyjny. Dodatkowym jego atutem jest to, że może współdziałać z innymi elementami Inteligentnych Systemów Transportu, np. systemami pomiaru prędkości przejazdowej czy systemami ważenia dynamicznego. System został już wprowadzony w Polsce, a także w wielu krajach za granicą.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ważnym obszarem wpływającym bezpośrednio na komfort każdego z nas jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wprowadzanie  nowoczesnych barier czy elementów wyposażenia dróg z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, pozwoli także osiągnąć cel zawarty w programie ministra infrastruktury i rozwoju, tj. zmniejszenie do 2020 r. liczby osób zabitych w wypadkach drogowych o połowę (w porównaniu do 2013 r.).

Wdrażanie innowacjikosztowania konieczności

Wdrażanie innowacji jest konieczne, ale także kosztowne. Ich wprowadzaniu z pewnością sprzyjają ulgi podatkowe – obecnie jest to do 50 proc. wartości nabytej technologii. Optymizmem napawają zapowiedzi ich rozszerzenia. Prezydencki projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności zakłada m.in. zwolnienie z płacenia podatku CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, a także wprowadzenie odliczeń podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Bez względu na wynik prowadzonych badań duże firmy będą mogły odliczyć od przychodów 120 proc. nakładów poniesionych na B+R, natomiast małe i średnie – 150 proc. Takie rozwiązania z pewnością wpłynęłyby na wzrost innowacyjnej gospodarki w naszym kraju.