iele miejsca w debacie publicznej w Polsce poświęca się na polemikę pomiędzy ich zwolennikami i przeciwnikami. Przypomnieć należy, że pomimo hipotetycznie oczywistych mniejszych wpływów podatkowych, każda złotówka zwolnienia podatkowego dla inwestorów strefowych wygenerowała średnio 7 zł zainwestowanego kapitału, a co za tym idzie szereg innych korzyści gospodarczych. Szacuje się, że na każde 1000 miejsc pracy powstających w strefie ekonomicznej powstaje dodatkowo 350 miejsc pracy, szczególny wpływ pod tym względem ma sektor motoryzacji.

Specjalne strefy ekonomiczne stają się coraz bardziej aktywne w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i nie pozostają bierne w obszarach kreowania innowacji i instrumentów rynku pracy.

Pomimo coraz mniejszych limitów pomocy publicznej strefy wciąż przyciągają nowe inwestycje i to najczęściej w lokalizacjach oferujących mniej korzystne ulgi podatkowe, czego świadectwem są ostatnie duże projekty na terenie WSSE w województwach wielkopolskim (fabryka Volkswagena Craftera) i dolnośląskim (fabryka silników Daimlera dla Mercedesa). Jest zatem coś więcej, niż tylko poziom ulg podatkowych, co decyduje o lokalizacji nowych inwestycji. Kluczowe pozostają lokalizacja, potencjał intelektualny, dostępność zasobów ludzkich i infrastruktura techniczna. Należy podkreślić, że strefy podejmują także szereg ciekawych projektów, które stają się coraz ważniejsze dla ich klientów i mogą mieć wpływ na przyciągnięcie kolejnych inwestycji. Stają się coraz bardziej aktywne w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i nie pozostają bierne w obszarach kreowania innowacji i instrumentów rynku pracy.

Strefy ekonomiczne rozumiane jako skupiska określonych branżowo przedsiębiorstw działających w zdefiniowanych granicach geograficznych, sprzyjają specjalizacji branżowej układu przestrzennego i powstawaniu klastrów. Już wiele lat przed ustawowym wprowadzeniem nowych zadań dla stref ekonomicznych, z inicjatywy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powołano platformę współpracy Silesia Automotive, która aktualnie przerodziła się w dojrzały klaster motoryzacyjny. Klaster Silesia Automotive (www.silesia-automotive.pl) obejmuje wsparciem podmioty działające na terenie KSSE z branży motoryzacyjnej. Stanowi on platformę współpracy wzdłuż łańcuchów wartości i dostaw, dzięki której firmy optymalizują swoje działania w relacjach B2B i w kontaktach z zapleczem B+R w regionie. W ramach klastra stworzono bazę lokalnych poddostawców, swego rodzaju mapę lokalnych firm, czyli narzędzie optymalizacji procesów produkcyjnych. Utworzono także wirtualne Centrum Technik Automotive, które prezentuje ofertę B+R ośrodków działających w regionie. Tego rodzaju narzędzia istotnie wzmacniają potencjał regionu jako lokalizacji o potencjalnie wysokiej wartości dodanej dla nowych projektów automotive.

Innowacyjne projekty specjalnych stref ekonomicznych są świadectwem wysokiego poziomu kapitału intelektualnego regionu i pozwalają na jego dalszy rozwój.

Ekspansja stref jest integralnie związana z przepływem międzynarodowych inwestycji, napływem nowych technologii i tym samym efektami typu spill-overs w zakresie rozprzestrzeniania się wiedzy w lokalnym środowisku innowacyjnym. Przykładem może być choćby ostatnia innowacyjna inwestycja Valeo Autosystemy w centrum badawczo-rozwojowym w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Innym przykładem innowacyjnego projektu jest też inicjatywa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Startup Spark". Tego typu projekty w dalszej kolejności mają wpływ na poziom innowacyjności lokalnego rynku , ale przede wszystkim są świadectwem wysokiego poziomu kapitału intelektualnego regionu i pozwalają na jego dalszy rozwój.