Kiedy Polacy po latach odzyskali pełną kontrolę nad własnymi sprawami, zostaliśmy postawieni przed konsekwencjami pięćdziesięciu lat zaniedbań i niedoinwestowania. Kolejne rządy stawiały rozwój infrastruktury jako priorytet, będący fundamentem nowoczesnej, otwartej gospodarki. Wysiłki te zostały wsparte najpierw poprzez przedakcesyjny program pomocowy PHARE, a po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przez środki unijne w ramach polityki spójności. 

Postęp w Polsce

Ostatnie dwie dekady przyniosły fundamentalny postęp w polskiej infrastrukturze. Nastąpił bezprecedensowy przełom w poprawie jakości polskich dróg. Od 2007 roku polski rząd przekazał kierowcom 2989 km nowoczesnych dróg, w tym ponad 2036 km autostrad i dróg ekspresowych. W przypadku kolei od 2007 roku odnowiono ponad 90 stacji oraz zmodernizowano 5 600 km torów. Jako Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a następnie jako Minister Rozwoju Regionalnego, a później Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju brałam bezpośredni udział w realizacji tych projektów – widząc, jak bardzo zmienia się na naszych oczach Polska.

Inwestycje w infrastrukturę pomogły polskiej gospodarce stać się jedną z najlepiej rozwijających się w Europie, nawet pomimo panującego wokół kryzysu gospodarczego. Ścisła współpraca pomiędzy władzami krajowymi, lokalnymi i administracją europejską, a także konkretne wsparcie ze strony UE umożliwiły wszystkie te inwestycje. Od 2007 do 2013 roku tylko sama europejska polityka spójności zapewniła 25 mld EUR na inwestycje w polską infrastrukturę transportową.

Pakiet inwestycyjny 315 miliardów EUR

Dziś europejska gospodarka nadal znajduje się w trudnej sytuacji. Średni wzrost gospodarczy w UE jest ciągle niski, a bezrobocie nadal zbyt wysokie, szczególnie wśród ludzi młodych. Dlatego właśnie Jean-Claude Juncker, nowy przewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił 26 listopada 2014 roku pakiet inwestycyjny dla Europy. Plan ten ma stymulowć inwestycje warte 315 miliardów euro, które mają pomóc w przywróceniu stabilnego wzrostu gospodarczego oraz zwiększeniu liczby miejsc pracy w Europie. Infrastruktura będzie tu odgrywała ważną rolę.

Ważne dla Polski jest także to, że środki przewidziane w ramach tego pakietu nie zastępują w żadnym wypadku polityki spójności, a są jedynie dodatkowym źródłem, w ramach którego można realizować jeszcze więcej projektów potrzebnych dla stabilnego rozwoju naszej gospodarki.

Transport, energia i szerokopasmowy dostęp do Internetu

Infrastruktura transportowa będzie zatem nadal unowocześniana. Obejmuje to rozwój zarówno dróg, jak i linii kolejowych, ale także dróg wodnych.

Nasz sektor energetyczny również wymaga większych inwestycji. Musimy połączyć sieci i rynki, zintegrować odnawialne źródła energii i zdywersyfikować źródła zaopatrzenia. Niestety wciąż sprawny przesył energii pomiędzy krajami Unii jest bardzo utrudniony.

Ponadto, musimy nadal upowszechniać nowe rodzaje infrastruktury. Potrzebujemy powszechnego i szybszego szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz inteligentnych centrów danych w Europie. Będzie to stanowić platformę dla rozwoju szeregu usług i produktów, opierających się na nowoczesnych technologiach cyfrowych.