Większość z nas nie wyobraża sobie codziennego życia bez Internetu. Dlatego tak ważne jest, aby dostęp do nowoczesnych sieci szerokopasmowych stawał się powszechny. Powstające sieci szkieletowo-dystrybucyjne są pierwszym etapem w zapewnieniu każdemu mieszkańcowi dostępu do szybkiego Internetu. Jednym z najistotniejszych wyzwań jest zapewnienie wysokiej jakości e-usług publicznych i wzrost kompetencji cyfrowych wśród obywateli. Chcemy, aby administracja w Polsce była nie tylko nowoczesna, ale przede wszystkim innowacyjna, aby wykorzystywała najnowsze rozwiązania ułatwiające kontakt z obywatelem.

Przykładamy dużą wagę do edukacji cyfrowej Polaków. Obecnie blisko 3 tys. Latarników-wolontariuszy  przeszkoliło  ok. 250 tys. osób z pokolenia 50+ w ramach programu Latarnicy Polski Cyfrowej. Skuteczna cyfryzacja Polski wymaga synergii trzech elementów: inwestycji w szybkie sieci, rozwoju e-usług oraz wzmacniania kompetencji cyfrowych.

MAC jest jednym z inicjatorów powołania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Porozumienie jest platformą współpracy instytucji, organizacji i firm, które umożliwiły zdobycie umiejętności korzystania z komputera i Internetu ponad 300 tys. osób, a ponad 5,5 mln osób zapewniły bezpłatny dostęp do Internetu w sieci bibliotek publicznych. Celem Porozumienia jest upowszechnienie umiejętności świadomego, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i urządzeń cyfrowych.

Rolą kierowanego przez mnie ministerstwa jest koordynacja oraz zharmonizowanie poszczególnych działań tak, aby administracja postrzegana była jako jednolity, sprawny organizm. Już oddziałujemy na standardy tworzenia i świadczenia usług administracyjnych, w tym drogą elektroniczną poprzez Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, kodeks informatyzacji, rozporządzenie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz pryncypia architektury korporacyjnej.

MAC dostarcza narzędzia i usługi, ułatwiające komunikację zarówno obywatela z urzędem, jak i między urzędami. Wymienię chociażby podpis mobilny w postaci Profilu Zaufanego, a także standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej, który pokazuje otwartość administracji na rynek i dostawców usług komercyjnych.

Najnowsza inicjatywa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmierza do stworzenia portalu Bramy dla Obywatela, która podąża za trendami, jak i oczekiwaniami, że administracja i jej usługi są dostępne w jednym punkcie kontaktowym. Naszym celem jest doprowadzenie do powszechnego wykorzystania mobilnego podpisu, jakim jest Profil Zaufany, który będzie również rozpoznawany w Unii Europejskiej.

Chcemy, aby administracja w Polsce była nie tylko nowoczesna, ale przede wszystkim innowacyjna, aby wykorzystywała najnowsze rozwiązania ułatwiające kontakt z obywatelem. Ważnym elementem jest planowane uruchomienie Państwowej Chmury Obliczeniowej pozwalającej na wspólne wykorzystywanie infrastruktury administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.