Technologia asfaltowa doskonale łączy te klasyczne parametry z wymogami nowoczesności. Z niezależnej analizy rynkowej firmy ABAKK zleconej przez PSWNA w połowie 2015 r. jednoznacznie wynika, że drogi asfaltowe są tańsze od betonowych. Koszt budowy 1 km drogi ekspresowej w technologii asfaltowej dla wybranego referencyjnego odcinka wyniósłby ok. 4 mln zł, tymczasem budowa analogicznego odcinka w technologii betonowej – aż 4,9 mln zł. Rozpatrując łączny koszt budowy oraz późniejszej eksploatacji drogi w przyjętym przez ekspertów PSWNA 30-letnim okresie użytkowania koszt 1 km drogi ekspresowej dla technologii asfaltowej wyniósłby 10,9 mln zł, a dla betonowej przeszło 12,4 mln zł. Oznacza to, że gdyby odcinki o długości 809 km planowane przez GDDKiA do wybudowania w technologii betonowej wybudować w technologii asfaltowej, wygenerowałoby to na przestrzeni 30 lat oszczędności rzędu 1,2 mld zł.

Jeśli chodzi o trwałość i bezpieczeństwo, od kilku lat asfalty konwencjonalne zastępowane są asfaltami o ulepszonych właściwościach funkcjonalnych, które gwarantują trwałość drogi nawet do 50 lat. Dzięki zastosowaniu starannie dobranych dodatków, w tym polimerów, powstaje produkt o zwiększonej odporności na koleinowanie, spękanie, warunki atmosferyczne czy obciążenie ruchem.

Mając na względzie wymogi gospodarki niskoemisyjnej i polityki zrównoważonego rozwoju polscy wykonawcy nawierzchni asfaltowych oferują nowoczesne technologie coraz bardziej przyjazne nie tylko użytkownikom, ale także środowisku. Przykładem takiego ekologicznego rozwiązania jest asfalt o ulepszonych właściwościach użytkowych, uzyskanym dzięki zastosowaniu gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. Wykonanie 1 km drogi asfaltowej modyfikowanej gumą pozwala na zagospodarowanie nawet do 1200 zużytych opon. Materiał ten jest idealny do budowy trwałych nawierzchni o obniżonej hałaśliwości o 3-6 decybeli w porównaniu do tradycyjnych dróg. Nawierzchnie porowate z zastosowaniem asfaltów gumowych zwiększają też bezpieczeństwo kierowców w trakcie opadów deszczu zapobiegając utracie przyczepności opony podczas jazdy po mokrej nawierzchni.

Innym proekologicznym rozwiązaniem jest technologia WMA (Warm Mix Asphalt), która pozwala na obniżenie temperatury produkcji oraz układania mieszanki o 30°C, co przekłada się na oszczędność energii o 25 proc. i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40-50 proc.

Polscy wykonawcy nawierzchni asfaltowych oferują także nowoczesne technologie znacznie redukujące hałas drogowy, takie jak nawierzchnie porowate (redukcja o 4-8 dB), ciche cienkie dywaniki (redukcja o 3-6 dB) czy nawierzchnie poroelastyczne (redukcja nawet o 12-14 dB).